Näyttää vesijohtoverkon veden laadun Tampereella

Viimeisimmät tulokset vastaanotettu 1.12.2022 klo 1.00.


Vellamo

Vellamo on Tampereen Veden palvelu, joka näyttää ajantasaisesti tehdyistä havainnoista määritetyn Tampereen talousveden laadun yli 10 000 laskentapisteen perusteella ja paikkatietoa hyödyntäen.

Vellamo-palvelu ei näytä tilapäisiä häiriöitä vedenjakelussa. Käynnissä olevat häiriöt voit katsoa Tampereen Veden häiriökarttapalvelusta: www.tampereenvesi.fi/hairiokartta


Tampereen Vesi pidättää oikeuden lisätä ja poistaa käytettävissä olevia parametreja. Vesilaitos ei takaa palvelun keskeytymätöntä toimintaa eikä vastaa palvelun käytöstä tai toimimattomuudesta syntyvistä mahdollisista vahingoista. Palvelun tarjoamat mallinnetut tulokset ovat suuntaa antavia, ja tekijöiden tarkoista arvoista voidaan varmistua vain laboratorioanalyysein.
Tampereen VesiOta yhteyttä

Vellamoa kehittää Fluidit Oy